Преобръщане на понятията
За описването на даден артефакт са се утвърдили понятия като "произведение" (творба, работа), "галерия" (среда, пространство) и "зрители" (публика). Всичко това води до статичност на възприятията. Опит за разчупване на обичайното съществува в пиринското село Илинденци, където от 1998 се провежда международен скулптурен симпозиум. Там познатите понятия звучат по друг начин - галерията е парк, произведението е намеса, а зрителите - съучастници. Събитието е инициирано от скулптора Иван Русев и се развива от група художници, създали Арт център Илинденци, който работи успешно вече шеста година. В началото симпозиумът тръгва по обичайния за такива прояви начин - канят се автори, които правят отделни работи и ги разполагат на различни места из селото или в специално закупената за скулптурен парк земя. Впоследствие стратегията е променена. Членовете на Арт центъра играят ролята на идеолози и комисия, която определя кой да бъде поканен и какво точно да се прави в парка. До този момент в селото са разпръснати различни скулптурни "парчета", малко или много "прикачени" към средата. Решава се, че ако този подход продължи да се прилага, рано или късно околностите ще се пренаситят с произведения. Затова се приема за по-подходящо акцентът да бъде изместен от скулптура в класическия смисъл към деликатни "намеси" в средата. Преди три години е поставено началото на проект "Мрежата", чиято цел е да бъде създадена "инфраструктура" между отделни, създадени преди това работи. Най-точно казано, това са пътеки и стъпала, застлани с мраморни късове, които улесняват придвижването по стръмния хълм.
Тази година симпозиумът се разгръща на три етапа: през юни японците Масаджи Асага и Йошихиса Сато създават няколко скулптури за конкретни места в селото. От началото на юли група скулптори работят по проект "Форумът", който ще бъде действащ "мини" амфитеатър, където ще могат да се представят и артисти от други изкуства. През септември ще се работи по проект "Езерото".
Форумът е врязан под върха на хълм, откъдето се разкрива прекрасна гледка към околните скали и гори. За изграждането му работят австрийката Габриеле Бергер, Свилен Костадинов, Митко Златанов, Рашо Митев, Георги Станишев, Иван Русев, Кирил Кузманов, Михаела Стоянова и Георги Лазаров. Впечатляващото е, че при работата по повечето от намесите в парка скулпторите пренебрегват индивидуализма, авторството, суетата на самостоятелния творец. Тяхното себеотрицание е в името на мащаба, на цялото, което се изгражда с общи усилия. Но всеки поставя "своя" камък. В началото на работата се провежда дискусия, в която се обсъжда насоката на бъдещата работа, гледните точки, дават се идеи. Така се гради и Форумът - с усилията и мисълта на екипа. Малката сцена е подпряна от тежки каменни блокове, а от нея нагоре, в неравен ритъм следват редовете за зрителите. И всичко изглежда максимално естествено, сякаш създадено от природата.
Благодарение на организаторите на симпозиума, в Илинденци се срещат млади скулптори (някои все още студенти) и авторитети (български и чуждестранни). Включват се и местни хора (Георги Станишев). Това напомня, че събитието се провежда в "живо" село. Диалогът с неговите жители е важна част от атмосферата. За времето, откакто симпозиумът е започнал, успешно се реализира една от неговите цели - Илинденци да се нареди сред важните културни и туристически дестинации в региона.
От следващата година по предложение на японеца Масаджи Асага в Илинденци ще започне да действа и училище по скулптура. То ще функционира на принципа на трудовия туризъм - обмен на туристически групи от България и Япония. Според Масаджи Асага училището ще е своеобразна Платонова академия - "място, където важна е не сградата, а разговорът, диалогът; където трябва да има горещо сърце и желание за работа".
Скоро симпозиумът в Илинденци ще има собствен уебсайт и каталог-папка, която ще се допълва с материали за всяка следваща проява.
От тази година след спечелен конкурс Арт център Илинденци работи с подкрепата на европейската програма "Фар".

Светла Петкова