Журналистически награди Димитър Пешев
за етническа и верска толерантност в пресата

Фондация "Междуетническа инициатива за човешки права", БТА, Програма на ООН (UNDP) за развитие и Факултетът по журналистика на СУ "Св. Климент Охридски" учредяват награди за журналистика, толерантна към етническите, религиозните и езиковите малцинства в България.
Журито ще номинира за участие в конкурса материали, публикувани в националните и регионалните вестници (всекидневници и седмичници) в периода януари - ноември 2004 г.
Наградите ще се присъждат ежегодно за:
- Публикация в националния или регионалния печат (репортаж, разследване, анализ, коментари, очерк) - 3000 лв., диплом и плакет.
- Утвърдена политика на толерантност към етническото и верското различие на национален или регионален вестник - 3000 лв., диплом и плакет.
- Специална награда за публикация на млад журналист на името на 18-месечната Тюркян, жертва на "възродителния процес" (репортажи, разследване, анализи, ковентари, очерци) - 3000 лв., диплом и плакет.
Публикациите за състезанието се набират по два начина:
- чрез изпращането им от самите автори, техни колеги и читатели на адреса на Фондацията;
- чрез наблюдение на пресата от Фондация "Междуетническа инициатива за човешки права".
Краен срок за изпращане на материалите - 15 ноември 2004 (важи пощенското клеймо).
Наградите ще бъдат връчени на 10 декември - Международния ден на правата на човека.
Адрес:
Фондация "Междуетническа инициатива за човешки права" -
1000, София, ул. "Граф Игнатиев" № 9А (за конкурса),
тел. 980 17 16, 988 43 31.