Културен коктейл


Декларация за Университет Проф.д-р Асен Златаров - Бургас

Ако обичате истинска бира..., Людмил Фотев

Книгата на Хана Аренд Айхман в Йерусалим, Борис Попиванов
Книгата на Жорж Дюби Времето на катедралите, Емил Григоров
Симпозиумът по скулптура в село Илинденци, Светла Петкова
Изложбата Дарения 2001-2004 в Софийската градска галерия
Изложбата на Николай Панайотов в галерия СИБАНК, Георги Лозанов
Фестивалът Процес - пространство в Балчик, Светла Петкова
Изложба на Андрей Градечлиев в галерия ЮКА
Нов българско-английски военен речник

Журналистически награди Димитър Пешев
Музиката в Програма Христо Ботев на БНР