Нов военен речник
Военно издателство публикува българско-английски военен речник. Неговите съставители Димитър Тосков и Станимира Тоскова-Брешкова заявяват, че той представлява второ допълнено и преработено издание на отпечатания през 1995 речник и е съставен въз основа на използваната в съвременния български военна терминология. В полза на новия речник са включени изрази и отделни думи от речника на министерството на отбраната на САЩ (2002), както и термини, унифицирани и използвани в НАТО. Речникът съдържа над 2000 думи и фразеологични и идиоматични изрази от областта на военната стратегия и тактика, организацията на въоръжените сили, различните оръжейни системи. Той цели да подпомогне не само военнослужещите, курсантите и преподавателите, но и преводачите и журналистите, покриващи военната тематика.

К