Из Стенограмата на парламентарния контрол от 9 юли 2004 г.
Председател Камелия Касабова: Питане към министъра на културата господин Абрашев е отправил народният представител Николай Младенов относно политиката на Министерство на културата към културни институции и неправителствени организации.
Заповядайте, господин Младенов.
Николай Младенов (ПГСДС): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър, моето питане беше отправено през м. април. Заведено е в деловодството на Народното събрание с дата 21 април. Съжалявам, че толкова време отне, за да стигнем до неговия отговор, но в крайна сметка правилата са правила за всички, включително и за министъра на културата. Когато има питане, на това питане трябва да се получи отговор.
През м. април, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър, мисля, че всички в залата си спомняме - в българските медии излезе информация за Ваша среща с няколко неправителствени организации, включително и с главния редактор на вестник "Култура" госпожа Копринка Червенкова. Вие сте обсъждали отношенията между Вашето министерство и нейния вестник. От същите информации във вестниците тогава разбрахме, че в рамките на срещата сте отправили квалификации и определения за вестник "Култура" и за неговия главен редактор, които най-малкото могат да бъдат квалифицирани като непристойни.
Господин Абрашев, вярно ли е, че на 19 април сте се обърнали към госпожа Червенкова с думите: "Вие сте Белене", цитирам "Вие сте по-страшни от Белене", "Вие сте екзекутор", както и "единственото, което вършите Вие, е да съсипвате министъра на културата"?
Бихте ли разяснили дали тези Ваши думи обобщават отношението на Вашето правителство към културните институции на България, какъвто безспорно е вестник "Култура", или само Вашето отношение към главния редактор на вестника? Това ли е моделът за работа на Министерство на културата с културни институции и неправителствени организации? Ако погледнем последните четири години, за мен този изключително грозен епизод ще остане като един от жалоните на моралното падение на българското общество във времето, в което Вашето правителство е на власт. Разбира се, има много по-фрапантни гафове, които са се случили, но този гаф - такива думи, отправени от министъра на културата към който и да е гражданин, камо ли към главен редактор на културно издание, наистина са непристойни и наистина заслужават извинение, най-малко, от Ваша страна. Благодаря.
Председател Камелия Касабова: Благодаря, господин Младенов. Имате думата за отговор, министър Абрашев.
Министър Божидар Абрашев: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Младенов, по повод Вашия актуален въпрос искам да Ви информирам за фактите по поставения проблем относно отдаване под наем на помещения на ул. "Александър Батенберг" № 4. Това е до американската легация.
На 19 април се срещнах наистина с наемателите на сградата на ул. "Александър Батенберг" № 4 в София. Както Ви е известно, сградата е актувана с акт за частна държавна собственост с предоставени права на управление на Министерство на културата. Целта на срещата бе да предложа предоговаряне на наемните цени, които в продължение на години са били символични в суперцентъра на София. До този момент наемната площ възлиза между 1 лв. и 3,50 лв. на кв. м за централна част на столицата. Цена, която е неприемлива според изискванията на Сметната палата, за което бях лично уведомен от одитния доклад. Целта на срещата не бе, както се твърди, да унижа представители на неправителствени организации и медии, а да изпълня законовите изисквания, отправени към мен, в качеството ми на стопанин на сградата на ул. "Александър Батенберг" № 4, защото за изминалите години само от вестник "Култура", който изцяло е частен, а не държавен, Министерство на културата е загубило 100 хил. лв. от пропуснати ползи. Не знам дали има държавен вестник с толкова голяма субсидия, да не говорим за частен.
Що се отнася до обвинението, че Министерството на културата се опитва по този начин да закрие вестник "Култура", държа да подчертая, че те са абсолютно неоснователни. Фондация "Пространство Култура", под чието име се води вестник "Култура" като наемател на сградата на ул. "Александър Батенберг" № 4, е частен вестник и никоя държавна институция, дори да бихме предположили, че би поискала, не би могла да стори това. Напротив, Министерство на културата е подкрепяло вестник "Култура". Доказателство за това е само, че за периода 2001-2004 г. Министерство на културата е финансирало рубрика "Наблюдателя на културата" във вестник "Култура" със сумата от 25 хил. лв.
Господин Младенов, за три години Министерство на културата е доказало своето отношение към културните институции не само със субсидиите, които отпуска всяка година на читалища, неправителствени организации и всякакви видове формации с културна насоченост, но и с доброто си отношение към тях. Министерството за три години е ремонтирало и възстановило стотици културни институти. Това е отношението на Министерство на културата към културните институти. Толкова са фактите. Оттук нататък следват инсинуациите, преувеличенията, медийните съчинения, личните нападки и финансовата неудовлетвореност. Не бих искал да занимавам народните представители и Българската национална телевизия с въпроси от частен характер, които, уви, имат финансова основа.
Накрая ще завърша с това, че на редакцията на вестник "Култура" беше предоставено помещение в Националния исторически музей от неговия директор проф. Божидар Димитров. Отговор: "Твърде далеч е от центъра на София". Значи на Националния исторически музей не му е далеч Бояна, а на вестник "Култура" е далеч.
Продължавам нататък. Второ предложение отправяме към вестник "Култура" за голямо пространство на ул. "Алабин" - 38, което е по-обширно от сегашния етаж на ул. "Александър Батенберг" - 4, където се помещава този вестник. Чакаме отговор. Става дума за 214 кв.м, като 100-те метра са в добро състояние, пак по реда на чл. 16, като наемът, разбира се, ще бъде договорен в бъдеще. Така че не може да се твърди, че имаме някакво лошо отношение към този вестник. Що се отнася до медиите, имах едно предаване по bTV, в което обясних точно какво съм казал. Нямам намерение да го повтарям и да ви занимавам с неща, които са под нивото на едно Народно събрание.
Председател Камелия Касабова: Заповядайте, господин Младенов, за два уточняващи въпроса към министър Абрашев, ако имате такива.
Николай Младенов (ПГСДС): Уважаема госпожо председател, господин министър! Благодаря Ви за отговора, но аз не чух в него пряк отговор на въпросите, които Ви зададох. Наемните отношения между Вашето министерство и организации, на които Вие отдавате собственост на министерството под наем, е проблем, който седи между Вас и организациите, на които Вие сте дали тези офиси. Бих искал само да отбележа по този въпрос, че, ако си направите труда, ако всеки един народен представител си направи труда да посети помещението, за което Вие говорихте, ще види, че то е в толкова окаяно състояние, че Вие, господин министър, и зимнината не бихте си държали в мазето, ако то изглеждаше по този начин, по който изглежда канцеларията на вестника. Но не това беше въпросът днес.
Моят въпрос беше по-скоро за отношението, което Вие изразявате към културните институции на България. Защото безспорно един вестник, дори и да е частен (Вие не зная защо използвахте думата "частен" с някакво омерзение, като че ли), аз не виждам нищо лошо да има частни вестници, които да работят за българската култура, но виждам много лошо тогава, когато един министър си позволи личното отношение да превърне в институционално. Вие може да не сте съгласен с един или друг човек от редакцията на този вестник, но Вие нямате право да се обръщате по непристоен начин към този вестник, към хората, които работят в него. Защото в крайна сметка те може би наистина са частни, но те работят в интерес на българската култура.
Ако е имало нещо, с което Вие не сте съгласен и което е писано в този вестник по отношение на Вас или на Вашето министерство, винаги можете да го опровергаете, да изнесете информация, а не да се опитвате да превърнете спора в личен, да идвате в Народното събрание, да говорите неща, включително и тези, които току-що казахте - че някакви помещения били предоставени, пък били твърде далеч, другите били твърде близо. Не това е проблемът и Вие много добре разбирате. Проблемът е във Вашия език. Затова моят въпрос, на който Вие не отговорихте и ще Ви помоля за директен отговор, е когато беше Вашата среща с госпожа Червенкова, използвали ли сте следните думи: "Вие сте Белене", "Вие сте по-страшни от Белене", "Вие сте екзекутор", "Единственото, което вършите, е да съсипвате министъра на културата".
Моля Ви, отговорете ми дали сте използвали тези думи. И ако сте ги използвали наистина, каквато е информацията във всички български вестници и от моите разговори с участващите в срещата, ще се извините ли публично за тези си думи на главния редактор на едно от най-престижните български културни издания?
Председател Камелия Касабова: Имате думата за отговор, министър Абрашев.
Министър Божидар Абрашев: Цитираните от Вас думи са съвършено неточно цитирани. Те са тиражирани от вестниците с цел да стане колкото е възможно по-интересна клюката. Аз съм казал не че вестник "Култура" е Белене, а че спрямо мен и спрямо това, което съм аз, се е държал винаги като Белене. Това съм казал. И тъй като до ден-днешен смятам, че това е така, категорично отказвам да се извиня на този вестник.
Председател Камелия Касабова: Можете да изразите отношението си към отговора на министъра, господин Младенов.
Николай Младенов (ПГСДС): Господин министър, Вие с Вашия отговор доказахте, че наистина проблемът не е финансов или управленски, а е чисто морален. Дали сте нарекли някого, че е Белене, или че е като Белене, е нюанс, който само Вие разбирате. Аз, за съжаление, този нюанс не мога да го разбера.
Смятам, че Вашето отношение е част от един много тежък процес, който през последните три години цари в България. И това е процесът на подкопаване на авторитета на българските институции. Защото с Вашите действия Вие подкопавате авторитета на Министерството на културата. Вашите действия са в унисон с целия период на уронване на устоите на морала в България, които позволиха преди няколко дена президентът Георги Първанов да награди с орден "Стара планина" човек, пряко свързан с етническото прочистване на българските турци. Това нямаше да бъде възможно, ако хора като Вас поемаха отговорност за собствените си думи и дори да са ги изказали в момент на емоция, се извиняваха и от това не превръщаха отношенията си с подчинените им или с партньорските им институции в лични. Вие сте част от този проблем, господин министър. Моля Ви наистина да си дадете сметка.
Аз няма да поискам сега Вашата оставка, защото смятам, че когато въпросът е морален, той не може да бъде разрешен с политически средства. Той може да бъде разрешен единствено когато ние сам-сами, когато всеки един от нас вечер се прибере вкъщи и се погледне в огледалото, и си даде сметка за това, което прави.
Затова, господин министър, оттук нататък аз смятам, че Вие наистина не сте достоен да бъдете министър на културата на България. Казвам го с голямо съжаление, защото Вие иначе сте един изключително уважаван човек в сферата на музиката. Съжалявам, че трябва да го кажа от Трибуната на Народното събрание, но Вие предизвикахте тези думи. Благодаря ви.