Руска Култура

В този брой публикуваме текстове, посветени на явлението "Руски литературен детектив", което вече залива и бреговете на българския книжен пазар.

Съ-граждания
и де-конструкции
,
Людмил
Димитров

Чайка,
Борис Акунин

Как се слага пръст
в змийско гнездо
,
Галина Меламед

Жената на моя мъж,
Даря ДонцоваПисателят
и самоубийството
,
Григорий Чхартишвили

PSTD,
Борис Акунин