Обновената бакалавърска програма "Език и литература", предлагана от департамент "Нова българистика" в Нов български университет, предвижда обучение отвъд традиционния филологизъм, в една по-широка хуманитарна и практическа перспектива. От третата година на следването си студентите се профилират в модулите "Българистика - литературознание" и "Българистика - лингвистика" (предлаган от Югоизточноевропейския център за семиотични изследвания), а през последния, осми семестър, са възможни следните специализации: "Творческо писане", "Културна журналистика", "Редакторска и издателска дейност", "Текстология и архивистика", "България в християнството", "Актуални проблеми на филологията". Програмата обявява допълнителен прием през септември.
От учебната 2004/05 година към департамент "Нова българистика" заработват и няколко нови изследователски и творчески проекта: Текстологическа школа на НБУ, Нова академия на словесните изкуства с училище по творческо писане, Академичен център за православна култура и литература.

К