От 16 до 26 август във Велико Търново и неговите околности се проведе Първият международен симпозиум по дървопластика. В последно време интересът към скулптурата в дърво сякаш се засилва - подобни прояви се организират в Павликени, Бързия, Ясна поляна, Банско, Рибарица, Пловдив. В повечето случаи първоначално идеята събира приятелски кръг художници, а впоследствие се разраства към по-мащабно събитие. С Великотърновския симпозиум положението е аналогично, но в първото му издание са поканени и младите автори Митьо Маринов и Виктор Тотев, наскоро завършили "Дърворезба" в Художествената академия, както и румънският гост Мариан Петре. Основен организатор и домакин на симпозиума е Симеон Захариев - преподавател по дърворезба в катедра "Иконография" на Великотърновския университет и собственик на фабрика за производство на артистична мебел от дърво. Именно дворът на фабриката в град Дебелец беше мястото, където участниците създадоха своите произведения. За десет дена те превърнаха трудния за обработка бук в едроформатни пластики. Предпочитаната напоследък абстрактна насока при композициите в дърво е завладяла и художниците от този симпозиум. Тук обаче наблюдаваме голямо разнообразие на виждания и подходи. Петър Бонев, доцент в НХА, е прецизирал формата до композиция от две симетрични части. Камен Симов е оставил нещата в "по-първичен" вид. Виктор Тотев е подходил към дървото необичайно, като е облепил с метално фолио и оцветил в червено няколко дънера, подредени в крива един зад друг. Митьо Маринов се е насочил към по-традиционно представяне, изразяващо се в пластика със заоблени аморфни форми върху постамент. Валентин Лилов, също доцент в НХА, е обработил огромен орехов ствол, запазвайки естествената му конфигурация. Доцент Иван Кънчев, преподавател във ВТУ, създава работата си, като отнема "излишните" части от дървото. Мариан Петре, етнически ром от Румъния, е изобразил самия себе си върху изправен на височина ствол. Симеон Захариев е заложил на динамичната композиция с акценти от камък, докато Цани Василев е предпочел равновесието.
В края на симпозиума пластиките бяха подредени в градинката пред факултета по изобразително изкуство към ВТУ. Представянето им в градска среда беше добър ход, тъй като привлякоха вниманието на многобройните минувачи от най-оживената търновска улица. За съжаление никъде наоколо не беше поставена информация откъде са се взели тези произведения и кои са техните автори.
Още от първото си издание симпозиумът се радва на солидна подкрепа. Основен спонсор са местните интелектуалци и бизнесмени, събрани в клуб "Патриарх Евтимий" с председател Веско Чамурков. Проявата е подкрепена и от кметството на община Велико Търново, катедра "Иконография" към ВТУ и секция "Дърворезба" към СБХ.

Светла Петкова