Каква ни е Отец Паисий?
Книжарница "Отец Паисий" е един от символите на Пловдив. Данни за нейното съществуване на това място има от 30-те години на миналия век, когато е стопанисвана от Симеон Василев, книжар и издател. Тогава е съществувала на двата етажа на сградата на ул. "Райко Даскалов" 1. Оттогава до ден днешен на това място, вече повече от 70 години, винаги е имало книжарница.
Сега книжарницата се помещава на първия етаж на сградата на "Райко Даскалов" 1 (на втория е настанена приемна на управляващата партия НДСВ), и на първия и втория етаж на съседната сграда на ул. "Хр.Г.Данов" 2, като двата имота са съединени в приземния етаж.
През 1997 година имотите са предоставени за ползване на Дом за литература и книга с решение на Общински съвет - Пловдив, след като са актувани от община Пловдив като общинска собственост. По-късно (2000 г.) Дом за литература и книга е пререгистриран като търговско дружество - "Страница" ЕООД, чийто собственик 100 процента е община Пловдив. През 2003 г. имотите са актувани и от областния управител в Пловдив, този път като държавна собственост. Следват съдебни спорове между община Пловдив и областен управител - Пловдив. На 18 август 2004 г. в скромна обява във вестник "Марица" областният управител обявява търг за продажба на имота на ул. "Христо Г. Данов" 2, в който е поместена половината от книжарница "Отец Паисий", складът на книжарницата и счетоводството на "Страница" ЕООД. Спорна между община Пловдив и областния управител е и другата половина от книжарницата на ул. "Райко Даскалов" 1.
"Страница" ЕООД използва предоставената база за книжарница - една от силните български книжарници през последните десетина години, и първата, която от 1997 година разполага със собствена информационна система за книги, издава информационни издания за книги с абонати от цялата страна, и продава книги не само на гражданите и гостите на Пловдив, но и на библиотеки от цялата страна.
Клиенти на книжарницата са библиотеката на Министерството на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на културата, библиотеката на Нов български университет, Бургаския свободен университет, НБ "Иван Вазов", библиотеките от Варна, Плевен, Стара Загора, Пазарджик, Кюстендил, Враца, Русе, Софийския университет, Българското национално радио, Централнага библиотека при БАН, Техническия университет - София, Историческия музей - Русе, много пловдивски библиотеки и институции. През последните 6 години през книжарницата са минали над 1 000 000 пловдивчани и гости на града.
Партньори на книжарницата са почти всички значими български издателства и десетки търговски фирми.
През 2001 година книжарница "Отец Паисий" получи Националната награда за книгоразпространение "Христо Г.Данов" за 2000 г. - главно за успехите си в създаването на система за информация за книги.
През последните няколко години част от екипа на книжарницата работи по дългосрочен проект, замислен като Национален информационен център за библиография, книготърговия и книгоиндустрия.

Този текст получихме по интернет. Към него беше прикрепена и публикуваната по-долу Декларация. До постъпването й в редакцията (9 септември т.г.) тя вече беше подкрепена от пловдивските издателства "Хермес", "Пигмалион", "Жанет-45", от значителна част от пловдивските книготърговци, стотици граждани на Пловдив и клиенти на книжарницата.
Готовност за подкрепа беше изразена и от десетки софийски издателства.


М.Б.

Да запазим най-старата пловдивска книжарница!

Ние, долуподписаните, като сме убедени в това, че българската книга напълно погрешно и с редки изключения се разглежда от българската държава като обикновен търговски продукт или в най-добрия случай бива удостоявана от нея с безразличие, заявяваме следното:
Протестираме срещу опита да бъде преустановена дейността на най-старата пловдивска книжарница - "Отец Паисий", като й бъде отнет предоставеният за ползване имот. Намираме за крайно вредно поради спора за собственост между община Пловдив и областната управа пловдивчани да се лишат от най-старата книжарница в града, а издателите, авторите и техния труд - от едно от важните места, където българската книга тръгва към читателите си.
Крайно време е да се разбере, че отношението към книгите е мярка за цивилизованост. Издаването и продажбата на книги е и бизнес. Бизнесът с книги обаче е и стратегически важен акт, който следва да бъде подкрепян от държавата, тъй като носи неограничени възможности за достъп до познанието за света около нас, пряко свързан е с образованието и културата, а оттам и с бъдещето на нацията.
Настояваме община Пловдив, която е собственик на книжарницата чрез своето дружество "Страница" ЕООД, да направи всичко възможно да защити собствеността си, и с това - интересите на гражданите на града, и да запази една емблематична за Пловдив книжарница. Традицията на мястото изисква там да продължи да работи книжовен център с участието на книжари и издатели.
Приканваме областния управител на Пловдивска област да спре този прибързан търг, да влезе в разумен диалог с община Пловдив и да потърси споразумение, което да спаси една важна традиция в родния град на българската книгоиндустрия.
Чудесно е, когато се откриват нови книжарници!
Запазването на една стара книжарница е въпрос на благородна памет!