По следите на пропуснатия опит

Stitch (Бод) откри сезона в Сфумато

Няколко дни след представлението на Алън Гууд, през които непостоянно, но упорито търсех смисъла на неговото създаване, настойчивото ми вглеждане достигна до един ясен извод: състояла се е среща на различни култури, на различни начини на мислене и на усещане, среща, за която българската публика (ако изобщо може да съществува подобно обобщено понятие, като знаем, че в него се вместват почитателите на Азис и тези на камерната музика!) е едновременно подготвена и напълно неготова, среща, която си заслужава да се анализира, поради противоречивите реакции, които предизвика. Познавайки отдавна характерните особености на американския модерен танц, за мен беше по-интересно да установя ефекта на представлението спрямо публиката - предимно млада, студентска, театрална, лишена от "балетни експерти", които може би с пълно право са предположили, че спектакълът ще бъде лишен от "палцова техника"...
Мненията "след" бяха обратно пропорционални на очакванията "преди" и това може да се обясни по няколко начина. Един безспорен професионалист в съвременния танц като Алън Гууд, боравещ с принципите на Мърс Кънингам и излъчващ тренираността и магнетизма на телесно мислещ и чувстващ артист, прави опит да внедри идеите си чрез четирима млади артисти, с добър опит в "движенчески" спектакли, с нестандартно присъствие и пробивна всеотдайност, които от години следват почти абсурдния път на свободни изпълнители в България. Драгана Алфиревич, Мила Одажиева, Вили Прагер и Стефан Щерев са поставени в изискванията на професионалното танцово мислене, в което гримасата е част от хореографията, а Алън Гууд е изправен пред ресурсите на четири нешколувани (от гледна точка на танцовия професионализъм) тела, всеотдайно изобретателни, но с различен, спрямо него, технически статус. При тази среща щастливият изход би могъл да бъде "силната идея". Обикновено тя е тази, която повдига възприятията на онова ниво на зрителски интерес, при което дребните несъвършенства на детайлите и визията биват простени, поради завладяващия смислов ефект. Честността на Алън Гууд го оставя на нивото на телесния разказ, непрекрачващ границата на вътрешната емоционална дистанцираност, така характерна за съвременния танц и така странна за театралната чувствителност. Той се стреми да излезе от границите на собствените си стериотипи, за да усвои възможностите на "материала", с който работи, а "материалът" от своя страна се опитва да надхвърли лимитите на експресивността си в едно поле, в което с радост се самоотрича. В този смисъл срещата е изпълнила своето оптимално предназначение спрямо всички участници, изваждайки ги от инерцията на привичното и довеждайки ги до нов за самите тях статус на опитност. Срещата със зрителя се състоя на нивото на любопитството и неизлъченото "послание", което всъщност сме свикнали да очакваме, непознавайки философията на постмодерните примери в танца от 70-те насам.
(Постулатът на Мърс Кънингам, че танцът е "движение във времето и пространството", променя възприятията в продължение вече на 30 години). Така че, случилата се среща беше донякъде и среща на различни времеви и емоционални изисквания към танца, което само по себе си й придава определен смисъл - дори и ако той ни накара да погледнем с по-голям респект към създаденото у нас. Смея да твърдя, че нейната полезност ще се потвърди и от други подобни изяви, в които очакванията ще се базират на повече "познаване" на жанра, а" жанрът" ще се погрижи не само за собственото си развитие.
Така или иначе: to be continued...

Мила Искренова

Бележка. Когато на представление от подобен вид забележа поне един представител на упълномощената да решава съдбата на съвременния танц в България официална експертиза, ще повярвам в чудесата на прогресивния растеж и в скокообразността на развитието... Както и в срещите от "трети вид".

Stitch (Бод).
Хореография и режисура Алън Гууд.
Музика и звук Емилиан Гацов.
Костюми Нели Митева. Участват Драгана Алфиревич (Сърбия), Мила Одажиева (България), Алън Гууд (САЩ), Вили Прагер (България), Стефан Щерев (България).
Продукция на Одавижън.