Изборът на "Култура"


Владимир Гаджев
A Love Supreme
Веселин Николов и неговите Бели, зелени и червени
Издателско ателие
София, 2004
Цена 10 лева