Хартиените килими на Ана Моро-Лин

Колективната творба,
Ангел В. Ангелов

Co-abitare,
Ана Моро-Лин