Сбогуване с Чеслав Милош

Биографични данни

Легенда за няколко поколения,
Адам Михник

Знаменията на настъпващите времена,
Разговор с Чеслав Милош