Награда Аскеер - вече и за драматургия
Фондация "Академия Аскеер", в навечерието на своята 15-годишнина (23 май 2005 г.), учредява нова ежегодна наградна категория - за българска драматургия.
Тази година обект на разглеждане ще бъдат пиеси от съвременни български автори, поставени за първи път на професионална театрална сцена през периода април 2004 - април 2005.
Журито, което ще присъжда наградата "Аскеер" за драматургия, този път е съставено изцяло от хора на перото. То включва около 20 наши значими и изявени през последните 15 години драматургични автори, както и неколцина избрани театроведи и културолози ерудити, с отношение към естетическия развой на театралното изкуство и словесността.
В следващ брой на вестника ще публикуваме разговор с Милен Миланов - председател на фондация "А'Аскеер", в който ще бъдат обявени съставът на учредителното жури, правилата за първоначалния подбор на драматургическите текстове, за номинирането и за присъждането на наградата, а също така и правилата за работа на журито.
Решението за учредяване на драматургичен "Аскеер" е очакван и важен елемент в процеса на развитие на тази най-престижна колекция от театрални награди у нас.

Н. В.