По книжарниците
Невена Стефанова
Личности и съдби
Издателство Гутенберг
София, 2004
Цена 5 лева

Васил Пенев
Политическата система на Дания
Издателство Парадигма
София, 2004
Цена 7,50 лева

Цвета Делчева
За градовете и нещата
ИК Стигмати
София, 2004

Патрик Деларош
Юношеството
Превод от френски Анастасия Гамова
Център за образователни програми и социални инициативи
Ямбол, 2004
Цена 5 лева

Дейвид Хелд
Демокрацията и глобалният ред
От модерната държава към космополитно управление
Превод от английски Диана Захариева
ИК КХ
София, 2004

Тодор Петев
Теории за масовата комуникации
СУ Св. Климент Охридски, ФЖМК
София, 2004
Цена 10 лева

Ерик-Еманюел Шмит
Евангелие според Пилат
Роман
Превод от френски Райна Стефанова
Леге Артис
Плевен, 2004
Цена 8 лева

Бел. ред. На 30 октомври Ерик-Еманюел Шмит ще гостува в София по повод 100-годишнината на Народния театър и премиерата на неговата пиеса "Ибрахим".