На 1 и 2 октомври 2004 г. Институтът по балканистика при БАН, в поредицата прояви, посветени на 40-годишнината си, организира международен колоквиум на тема "Традиционното" в идентичността на модерните Югоизточноевропейски култури: Литературата, изкуствата и интелектуалният живот през ХХ век.
Откриването ще бъде днес от 9.00 ч. в Заседателната зала на БАН, ул. "15 ноември" 1. Следобед и утре заседанията продължават в Института по балканистика, ул. "Московска" 45.
Съорганизатори са Центърът за изследване на електронните литературни текстове (CERTEL) при Университета на Артоа, Франция, Институтът по Югоизточноевропейски проучвания в Букурещ, Академичният кръг по сравнително литературознание, член на Международната асоциация по сравнително литературознание (AILC). Участват и професори и научни работници от Френския университетски институт, Сорбон Нувел - Париж 3, Институт по литература, Институт по изкуствознание и Институт по история при БАН, СУ "Св. Климент Охридски", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и др.
Колоквиумът се провежда под патронажа на Френското посолство в България и на Българското посолство във Франция.
Приносите на Югоизточна Европа често остават недооценени и недостатъчно познати в Западна Европа. Именно това литературно напрежение в общуването, както и усилията за изграждане на собствена идентичност, ще бъдат анализирани в интердисциплинарна перспектива. Ще бъде разгледана и ролята на политическата класа в интелектуалния живот.
Повече за колоквиума - в следващ брой на "Култура".

К