Книжният сюрреализъм на Ернст
Изложбата "Макс Ернст: Книги и графики" в НГЧИ е обхванала 50-годишния път на художника. В нея са включени 196 графики и 26 книги, които представят най-важните етапи в творчеството му. Подбрани са ранни книги от времето на дадаизма, както и колажирани романи от периода на сюрреализма и отделни рисунки от по-късен период. Любовта на художника към експеримента обяснява разнообразието в използваните техники: литографии, гравюри и въведения от него фротаж.
Макс Ернст (роден през 1891 г. в Кьолн) е сред най-важните представители на модернизма. Удивителен е фактът, че този изключителен творец е самоук. Благодарение на безспорния си талант, през годините той постига впечатляващ професионализъм. Включените в изложбата книжни и самостоятелни графики поразяват с магнетичната сила на сюрреалистичната си образност. Разбира се, илюстрациите са тясно обвързани с текста, части от който виждаме изписан върху етикетите. Това помага по някакъв начин да "разчетем" изображенията, които в повечето случай разкриват чуден свят, присъщ по-скоро на сънищата, изпълнени с взаимно изключващи се персонажи и предмети. Свят, в който можем да се потопим единствено благодарение на сюрреалистите от класата на Макс Ернст.

С. П.