По книжарниците
Франсис Фукуяма
Строежът на държавата
Управление и световен ред през XXI век
Превел от английски Кольо Коев
ИК Обсидиан
София, 2004
Цена 8 лева

Rhizai
Journal for Ancient Philosophy and Science

I/2004
SEAAP
East-West Publishers
Sofia, 2004

Снежана Иванова
Отдалеч
Поезия
Издателство Фабер
Велико Търново, 2004

Тибор Фишър
Пътешествие до края на стаята
Превела от английски Здравка Славянова
ИК Обсидиан
София, 2004
Цена 9 лева

Мануел Кастелс
Информационната епоха: икономика, общество и култура
Том I. Възходът на мрежовото общество
Превод от английски Елица Тончева
ИК ЛИК
София, 2004
Цена 25 лева