Скъпи читатели,
"Полупрощално" нарекохме наш текст в предишния брой. При полуминистър е така - всичко наполовина.
Вие сте изненадани, ние - също, но засега продължаваме да излизаме. Както е тръгнало, може да има и следващ брой, и по-следващ... Докато или внезапно пресъхне сивото поточе "Абрашевица" (розов сценарий), или компонистът "отметне" другите си сделки и отново се заеме с нас (реалистичен сценарий).
Трети сценарий няма.

К