Атентатът в черквата Св. Неделя

Бесовете в червено и бяло,
Владислав Тодоров

Из Закон за защита на държавата (ЗЗД)