На 15 и 16 октомври в НДК под мотото "Да попитаме и да разберем" се проведе първата Информационна борса за Европейския съюз. Тя е организирана по идея на министъра по европейската интеграция Меглена Кунева и е част от инициативата "Европа: Предай нататък". Реализацията е дело на инициативен комитет. Според концепцията на арх. Бойко Кадинов пространството на Зала 6 по време на събитието придоби облика на древногръцка агора, където всеки беше свободен да изкаже мнението си и да "разменя" информация според интересите си. Целта на борсата беше да осведоми обществото във важни области - администрация, граждански организации, бизнес, медии и образование. Без ограничения желаещите от различни възрасти имаха възможност да участват в дебати и да разгледат информационните материали - брошури, справочници, книги и др. В рамките на събитието бяха подредени и няколко изложби. Представители на всички министерства, неправителствени и бизнес организации, университети и медии стояха зад свои щандове, готови да отговарят на различни въпроси.
По време на борсата беше представено и изданието "Кратък преглед на преговорните глави". Автор на логото на движението "Доброволци за Европа" и на цялостния графичен дизайн на информационната борса (плакат, брошура, книга) е Людмил Веселинов - художникът на "Култура" .

К