Покана

Народният театър "Иван Вазов " и издателство "Валентин Траянов" канят на представянето на книгата "Народен театър "Иван Вазов". Летопис. Януари 1904 - юли 2004". Автори-съставители на книгата са Никола Вандов, Антония Каракостова, Иван Гърчев, Снежанка Гълъбова и Асен Константинов.
Книгата е обогатено, разширено и продължено издание на излезлия през 1971 г. "Летопис на Народния театър "Иван Вазов". В нея хронологично са представени всички спектакли на театъра за периода от януари 1904 до юли 2004 г. Посочени са творческите екипи, промените в актьорския им състав, броят на изиграните представления през сезоните, участията в различни национални или международни форуми, и друга информация. Към всяка постановка са посочени отзиви и други текстове от печата, свързани с нея. Приложени са и данни за състава на трупата през април-май 1904 г. (с библиография), данни за директорите на театъра (с библиография), за режисьорите, драматурзите и художниците. Освен това е приведена библиография на публикации (книги, статии, разговори и други) за Народния театър, и справка за международните гастроли на театъра от 1908 до 1986 г. (с библиография).
Премиерата ще бъде на 25 октомври, понеделник, от 18.00 часа в Камерната зала на Народния театър. Тогава книгата ще се продава с отстъпка.

К