До Петьо Блъсков,
все още главен редактор на "Монитор"

Драги Петьо, питам се по каква причина в броя си от 16 октомври побърза да ме "уволниш". Дали това е само предчувствие, или въжделенията на Абрашев в твое лице най-после са намерили материализация?

Копринка Червенкова
(все още главен редактор на "Култура")