Rhizai
Както "Култура" вече съобщи, от печат излезе първата книжка на "Rhizai", англоезично списание за антична философия и наука с главен редактор Иван Христов от Пловдивския университет. Изданието е подпомогнато финансово от софийската фондация "Св. Дионисий Ареопагит".
В редакторското обръщение, публикувано в първа книжка, се съобщава (в наш превод) следното:


В страните от Югоизточна Европа често смятат, че древната философия е залегнала в корена на националните им традиции. Разнообразието на културите и драматичният курс на историята обаче не позволяват, камо ли да насърчават, взаимното сътрудничество в изучаването на това общо наследство. Затова няма нито академично дружество, нито международен журнал, посветен на древната философия в региона. През юли 2002 обаче в Делфи се състоя среща, на която бе основана Асоциацията за древна философия в Югоизточна Европа. Целта на асоциацията е да насърчава академичното взаимодействие, като създаде мрежа от учени от региона, от всяка област на древната философия и наука. На същата среща беше предложено да започне издаването на специализиран журнал като средство за обмен на идеи между учените от тези страни и за подобряване на връзката им с международната наука. Това предложение беше подето на конференция върху философските публикации в Югоизточна Европа, която се проведе в София през юли 2003. Взе се решение да започне издаването на списание за древна философия и наука, което да излиза два пъти годишно. Списанието ще публикува оригинални статии във всички области на древната философия, написани на английски, немски, френски или италиански. Особено добре дошли са статии, разглеждащи влиянието на древната философия върху националното културно наследство, кякто и рецензии на особено важни книги, независимо на какъв език са публикувани. Списанието приема материали от учени от цял свят, но е насочено преди всичко към автори от Югоизточна Европа. Бихме искали да помогнем на учените от региона да представят работата си върху древната философия и наука пред академична публика извън националните им граници. Затова ще се стремим да привлечем читатели не само в региона, но и извън него, особено на Запад. Списанието ще се печата в България. Учени от Гърция, Унгария, Хърватска и България съставят редакционния съвет. Сред съветниците ни са изтъкнати учени от Великобритания, Германия, Франция, Италия, САЩ, както и от цяла Югоизточна Европа. Надяваме се те да ни помогнат да поддържаме висок стандарт на публикуваните материали. Всяко начало има своите трудности. Тъй като финансовите са особено остри, ние сме дълбоко благодарни за подкрепата на фондация "Св. Дионисий Ареопагит" в България. Много отделни хора подпомогнаха проекта ни по различни начини, включително и авторите, които изпратиха текстовете си! Благодарение на всички тях можем да представим на публиката първия брой на новото списание за древна философия и наука - "Rhizai".

М.Б.