ХХІХ международен телевизионен фестивал Златната ракла

Наградите

Фестивалът,
Александър Янакиев

Майсторски студентски филми,
Ирина Канушева