Честито!

Центърът за либерални стратегии навърши 10 години.
Със своята проучвателска и анализаторска работа върху политиката, икономиката и обществения живот в България и региона, той бързо се утвърди като едно от мислещите ядра у нас. Наложи се като звено, през което политици, финансисти, общественици, журналисти тестват своите идеи, през което може да се осъществи връзка между несъвместимости в политическия ни живот и което е в състояние да предлага решения - нещо повече, понякога нестандартни решения.
Да подпомагаш развитието на обществения живот, като предлагаш идеи, стратегии за развитието, е работа благородна и близка до сърцето на Култура.
Затова от все сърце му пожелаваме дълголетие.

Култура