Духът намира тялото - така бе наречена изложбата от творби на Андрей Николов, с която на 21 октомври се откри изцяло реставрираната сграда на Центъра за култура и дебат "Червената къща "Андрей Николов". От няколко години неспокойният дух на тази млада институция се подготвяше за новото "тяло". Сега вече те трайно се намериха за взаимна полза, оглеждат се с любопитство и респект и така ателието на скулптора-класик оживя за онези инициативи и форуми, които спечелиха авторитета на Червената къща. Десислава Гаврилова и Цветелина Йосифова са добрите къщни духове, началото и краят на енергиите, обитаващи достойното в миналото и радващото се на новата младост пространство.
Не сега и тук (духовете са тръгнали от театъра и нито те, нито ние го забравяме) ще описваме интересната, винаги актуална и така щедро допълващата "щатния" ни културен живот дейност на тази неправителствена организация. Тя е достатъчно популярна. Тук и сега искаме само да поздравим "Червената къща", че съумя да намери упоритост, въображение и интелигентност да създаде още едно обиталище на духа в София, да го свърже с различни културни мрежи по света, талантливо да отстои българския му характер.
Духът намери тялото...

Култура