Празнична вечер
На 25 октомври в Камерната зала на Народния театър бяха представени две нови книги, издадени за юбилея на театъра: "Народен театър "Иван Вазов". Летопис. Януари 1904 - юли 2004" и юбилеен албум "100 години Народен театър "Иван Вазов". Залата беше претъпкана, слушаше стаено, ведро, усмихнато. Усещаше се празничност. За това важна роля имаше и Александър Жеков, който водеше представянето, Михаил Неделчев, който говори за "Летописа", Никола Вандов и Антония Каракостова.
Михаил Неделчев високо оцени стойността на "Летописа", положи го в много широк контекст, съпостави го с други подобни начинания, изрази увереността си, че ползвайки "Летописа" пишещите за театъра ще се чувстват по-спокойни, по-уверени в работата си. Той разви мисълта, че заедно с представената преди няколко дни история на театъра, тези три книги говорят за друго, принципно ново и по-високо ниво на самосъзнание на Народния театър, че трите книги могат и трябва да се разглеждат в своето триединство, че те прекрасно се допълват и взаимообясняват. Както винаги Михаил Неделчев говореше вдъхновено, умно и очарователно за важни неща, с лекота и респект пред фактите прекосяваше различни полета на културата.

К