Тероризмът и войната

Тероризмът:
метод и контраметод
,
Владислав Тодоров

Богът на войната
и демонът на тероризма
,
Димитър Камбуров