3,14
От крушението се спасили зебрата, орангутанът, хиената, тигърът и момчето. Малко по-късно зебрата и орангутанът загинали мъчително, хиената ги последвала не след дълго, а тигърът и синът на собственика на зоопарка започнали дълга борба за надмощие.
Християнинът, мюсюлманинът и индуистът попаднали в спасителната лодка на кораб, който поразително приличал на Ноевия ковчег. С тях бил и един кръвожаден тигър. Християнинът, мюсюлманинът и индуистът били един и същи човек. Едно момче, преживяло трагичната смърт на близките си, обръща разказа си в зооморфна алегория, за да направи ужаса по-смилаем. Или обратно: посрещнато с неверие, преразказва фантастичните събития като логически приемлива, но потискаща история за хора.
Независимо дали ще изберем приключенския роман, притчата или историята за разказването на истории (или дори математическата теорема!), романът на Ян Мартел "Животът на Пи" не бърза да ни опровергава. Фактите в книгата позволяват да бъдат четени в различен ключ, без при това да се накъсва доста увлекателната нишка на сюжета. Объркан и развеселен, читателят е принуден да се замисли какво го кара да избере една версия пред друга, да проследява логически връзки, да търси евентуални "поуки". Какво по-хубаво?

Зорница Христова

Бел. ред. По време на престоя си в България през миналата седмица лъчезарният Ян Мартел, носител на "Букър" '2002 за "Животът на Пи (българско издание - "Прозорец", преводач от английски Магдалена Куцарова-Леви), се срещна с наши млади писатели. Стенограма на хубавия разговор "Култура" ще публикува в следващ брой.