Честито!

Ръкописите "Майките" на Теодора Димова, "Невъзможното убежище на поезията" на Едвин Сугарев и "Unplugged" ("Изключен от мрежата") на Мая Вуковска бяха отличени на Шестия конкурс "Развитие" за нов български роман. Те бяха избрани между 67 представени ръкописа от жури в състав проф. Ивайло Знеполски, проф. Боян Биолчев, проф. Валери Стефанов и писателите Георги Господинов и Алек Попов. Наградата в размер 3000 лева ще бъде разпределена по равно между Димова, Сугарев и Вуковска.

К