Изборът на "Култура"


Николай Бинев пее
Компактдиск

По идея на Домна Ганева
Съставителство и реализация
Андрей Аврамов, Божидар Икономов, Иван Андонов, Рада Москова, Рашко Младенов и Светослав Танев

Балкантон, София, 2004