Тези дни беше публикувана книгата на доц. д-р Мария Младенова, гл.ас. Светла Девкова и Силвия Найденова "Йордан Радичков 1929-2004. Биобиблиография" (Издателство "Аргус", София, 2004, цена 24 лева). Близо 500-те страници се появяват като трета (след "Нежната спирала", 2002, и "Скитащи думи", 2003) книга от програмата "Прекрасният Северозапад" на "Монбат" АД, собственост на братята Атанас и Пламен Бобокови. Изданието се открива със студията на доц. д-р Николай Звезданов "Слънцето и сянката на човешкия космос", продължава с Обяснителни бележки на Мария Младенова и Важни дати от живота и дейността на Йордан Радичков, за да обособи впоследствие три централни дяла. В дял "Йордан Радичков в България" са представени неговите произведения на български език съобразно първите публикации (началото е "Ще приберем навреме богата реколта" [Репортаж]. - Народна младеж, N910, 23 юни 1951, с.1, с подпис Йор. Димитров), изданията на произведенията му, самостоятелните издания, както и неговото съставителство и редакторство на книги и периодика. В същия дял са включени и филмите по негови произведения, чиито сценаристи са както той самият, така и други автори; представени са грамофонните плочи, касети и компактдискове, свързани с Радичков. Тук са и преводите на произведенията му на други езици в България. Богатата литература върху неговото творчество е разделена на две групи - на български и на други езици у нас. Дялът приключва с филмите за писателя. Вторият дял - "Йордан Радичков в чужбина", в протежение на над 100 страници представя преводите му и литературата за писателя, разпределена по страни. Третият дял - "Показалци", е особено респектиращ запознатите с законите на библиографията. Той съдържа: Именен показалец; Показалец на произведенията на Йордан Радичков на български по литературни видове и заглавия; Показалец на преведените на други езици произведения по заглавия; Тематичен показалец на публикациите за него в България; Хронологичен показалец на книгите му; Хронологичен показалец на посветените му самостоятелни издания и защитени дисертации; Показалец на българските периодични издания, в които е сътрудничил; Показалец на българските периодични издания, които са публикували за него; Показалец на езиците, на които е превеждан; Показалец на страните, в които е превеждан; Подписи и псевдоними; Показалец на географските имена. Изданието е обогатено с прекрасните рисунки на Йордан Радичков, фотографии, факсимилета и др.
Библиографските записи, осъществени от Младенова, Девкова и Найденова, ни убеждават, че твърдението "Радичков е вселена" надали може да бъде изцяло третирано като метафора. Екипът, стремил се с обич към пределната пълнота на Радичковата биобиблиография, може да бъде назован първи картограф на тази действително небивала вселена. Нещо повече, той очаква всички бележки, препоръки и допълнения. Съдейки от биобиблиографията, през 47-годишната си история "Култура" вероятно е вестникът, представял най-последователно и обемно на страниците си уникалния Йордан Радичков. И това може би обяснява защо мъката ни по него не притихва.

М.Б.