Две книги за Радичков

Инна Пелева, Дума, разказ и тъга,
Юлия Йорданова

Мария Младенова, Светла Девкова, Силвия Найденова, Библиография