В рамките на Дните на българските будители НДК и вестник "Труд" обявиха третото издание на конкурса за есеистика "Цветан Стоянов", този път на тема "'Нишките, които се прекъсват' и глобализацията". Есетата ще бъдат журирани от комисия в състав Антон Дончев - председател, Антоанета Войникова, Димитър Шумналиев, Дончо Цончев, Иван Гранитски, Йордан Ефтимов, Любомир Левчев, Марин Бодаков, Петър Първанов.
Наградите (I награда - диплом и 2000 лв.; II награда - диплом и 1000 лв; III награда - диплом и 500 лв.) ще бъдат връчени на 23 май 2005 г. в програмата "Салон на изкуствата". Конкурсът е анонимен. В него могат да участват автори до 35-годишна възраст (родени след 22 май 1970 г.).
Текстовете в три екземпляра (препоръчително и на дискета), до 20 стандартни страници, и отделен запечатан плик с имената, рождената дата, адреса, телефона и e-mail на автора, трябва да бъдат представени до 28 февруари 2005 г. на адрес: София 1414, пл."България" 1, НДК, Административна сграда, етаж 17, офис 1 - Румяна Райчева.