Изборът на "Култура"


Хъшове
по Иван Вазов

Сценична адаптация, постановка и музикално оформление
Александър Морфов

Сценография Елена Иванова

Народен театър Иван Вазов
Представления на 12, 18 и 27 ноември 2004