Културен коктейл


Библиотекар(ка) ли сте?, Й. А. Иваницов

Скулпторът Борис Кадийски на 90, Николай Бошев
Мария Тодорова - Доктор Хонорис Кауза на СУ, Зорница Христова
Анахит Хачикян защити дипломна работа за образа на България в Le Monde
Дебатът Къде ни е Америката? в Червената къща, Анахит Хачикян
Книжка 1/2004 на сп. Литературна мисъл - Силата на Филологията
Летописът на Народния театър - важно издание!, Кристина Тошева
Фест life: Театрален пристан на голямата река, Асен Константинов
Откри се музеят Вера Недкова, Светла Петкова

Музиката в Програма Христо Ботев на БНР
Стипендии 2005