Глобализацията - немски страхове

Консуматори от всички страни, съединявайте се!,
Улрих Бек

Какво бъдеще, когато държавата се проваля?,
Кристоф Файн