Бягство от любовта
или Любовта като начин на живот

С "Бягство" на Мила Искренова балет "Арабеск" отбеляза първата си премиера за сезона. Спектакълът бе представен на 15 и 17 ноември на сцената на театър "Сфумато". Музиката към спектакъла е на шведския композитор Рикард Боргард, костюмите са на Цветанка Петкова-Стойнова, а светлинният дизайн е дело на Росен Михайлов, който, дебютирайки в това си амплоа, вкарва допълнителна хореография в постановката.
Мила Искренова е име, което достатъчно говори за себе си. Започнала пътя си на хореограф през 80-те години на миналото столетие, налагайки стилистика, дефинирана като авангардна, и приемана на границата между отрицание и скептицизъм, днес тя е сред безспорните фигури в съвременния балетен театър. Творчеството й е преодоляло бунтарското противопоставяне на академичния танц и оригинално преосмисля натрупаната ерудиция, която наистина е респектираща. Мила Искренова е любознателен и четящ автор, при който обаче информационният поток поражда собствени сюжети, неизменно подчинени на нейното индивидуално виждане. През богатия си творчески път тя успя да изгради кръг не точно от почитатели, а съмишленици, които с интерес очакват всяка следваща нейна изява.
"Бягство" - така е озаглавила авторката танцовия си разказ за любовта: бягство към любовта, бягство от любовта или любовта като начин на живот. Самата Мила Искренова признава,че състоянието на влюбеност е основният двигател в нейното творчество, а дълбоката и трайна връзка между нея и "Арабеск" поражда идеята за спектакъл. Прекият повод за реализацията е срещата с Рикард Боргард - търсещ композитор, с чувство за ирония, който импонира на желанието на хореографа да създаде различни по стил музикални откъси. Всъщност сливането на стиловете е едно от главните достойнства на спектакъла. Според замисъла си хореографията разкрива взаимоотношенията между мъжа и жената, като подлага на анализ съвременната чувственост и чувствителност. Дисекцията на човешката любов минава през асоциацията с различните стилове в изкуството: от романтизма през експресионизма, абстракционизма и сюрреализма до най-авангардния модернизъм. Илюстрацията на любовта чрез стиловете е оригинален начин да се осмисли както безкрайният низ от ситуации, така и да се потърсят обобщенията за съвременния човек. "Човешките емоции еволюират"- твърди Мила Искренова. "Хората днес са и романтично-чувствителни, и абстрактно-хладни, и експресивно-агресивни, но и много по-самотни." Съвременният човек твърде много знае за любовта, но трудно й се доверява, може би не е по-безчувствен, но е по-уязвим. За нещастие често се оказва неподготвен за любовта.
Спектакълът на Мила Искренова е камерен като внушение, но мащабен като изпълнение. Един дует се мултиплицира в множество ситуации, всяка от които е сама за себе си, но и съотнесена с един универсален модел на взаимоотношенията между мъжа и жената. На финала танцьорите дефилират като на моден подиум, което поражда тъжно-ироничната асоциация за любовта като себеизява, а не като разтваряне в другото "Аз".
Подчертано естетският стил на Мила Искренова бе убедително илюстриран от художничката Цветанка Петкова-Стойнова, чието оригинално съчетание на луксозна материя и изчистен силует сполучливо създава ефекта на унифицираност.
Преобладаващите сребристо сиви метални оттенъци засилват както хореографските внушения, така и усещането за скулптурност на позите. "Костюмът оживява в ръце, които умеят да го раздвижат" - отбелязва съвсем точно художничката. А това е заслуга безспорно на хореографа, но и на изключителните танцьори на балет "Арабеск". В лицето на Теодора Стефанова, Асен Наков, Милен Петров, Даниела Иванова, Светослав Велинов, Константина Ханджиева, Мартина Попова, Ангелина Гаврилова - "Арабеск" притежава артисти, с които всяка трупа би се гордяла; артисти, които са не просто перфектно обучени изпълнители, но и ярки творчески индивидуалности. Танцьорите на балет "Арабеск" са не просто интерпретатори, а съавтори в изграждането на спектаклите. Измежду многото заслуги на художествения ръководител на трупата Боряна Сечанова е и тази, че успя да спре текучеството, особено при мъжете, и на тази база да мотивира професионалното израстване на артистите. Последната премиера на "Арабеск" е поредното доказателство за класата на единствената ни трупа за съвременен танц.

Мария Русанова