Проф. дмн Лука П. Кръстев продължава родовата си хроника с "Досег-3 (20-ият век дойде. Накъде?)".
Как семейната история се пресича с общата история? Как от пресечната точка да заструи просветен патриотизъм? Как топлината на паметта да пресъздаде двусмислеността на епохата? Това са основните въпроси, на които хрониката на професора отговаря с небрежно красноречие и сила. В свят, в който "адът - това са роднините", авторът ни убеждава, че родствата по избор могат щастливо да съвпаднат с родствата по ген, че семейната споеност може да прелети над политическите бездни на века, че паметта е най-сигурната площадка за вертикално излитане. Защото изпълненият дълг към миналото е въпрос на бъдещо обществено здраве.

М.Б.