Музиката на Васил Казанджиев: невсекидневни измерения
На 15 ноември т.г. присъстващите на камерния концерт по случай 70-та годишнина на Васил Казанджиев попаднаха на истинско събитие. Маестрото празнува, оставяйки следа в най-трудните, но и най-бляскавите години за Новата музика у нас. В представянето на неговия юбилей не само бяхме върнати към началото, към стойностите, с които той е започнал, но и съпреживяхме новите му търсения. Необикновеният дух на композитора в последните години е отправен към необичаен синтез между "експерименталното" и крупни, архитектонични и завършени опуси.
Съзвездие от изпълнители извиси смисъла на тази вечер - сред тях Георгита Бояджиева, струнен квартет "Хорс" (Анастасия Детистова, Мариана Парзулова, Пепа Дженева, Палмира Грибнева), Драгомир Йосифов, Росен Идеалов, Момчил Георгиев, Явор Желев. Трябва да се подчертае, че в момента тези имена са сред най-качествените интерпретатори на Нова музика у нас. Тънко познаване на най-новите и необичайни средства на музикалната модерност и постмодерност - задълбоченост и изпълнителски хъс за областта на музиката от втората половина на ХХ век - това бе основата на елитни изпълнения, на най-високо световно равнище. Така музиката на маестро Казанджиев бе поднесена в една завършена "фабула" от Соната за пиано (1959, изпълнена от Тодор Петров), през "Миражи" (1997 до Струнен квартет № 3 и специално посветената на "musica nova" творба "Калейдоскоп"(2000). В концерта бяха включени и най-нови творби на Казанджиев - като "Езотерични вариации" и най-сетне - премиерната, ярка, богата - Соната за флейта и пиано.
Вдъхновението и удоволствието на изпълнителите, които общуваха така свободно в полето на своите идеи с музиката на маестро Казанджиев, не бе обикновено тази вечер. Тук трябва да изтъкна съзвучността на "всички изпълнения" - като особено ярки бяха изпълнението на "Миражи" и на премиерната Соната за флейта от Явор Желев. Концертът като че ли бе посветен и на голямото приятелство и на любовта към всички, свързани с полето на Новата музика.
Накрая Васил Казанджиев припомни имената на тези, които с приятелство и вдъхновение са го въвели в най-трудните пластове на не толкова отдавна "забраняваната" композиция на ХХ век - Добрин Петков, Константин Илиев, Лазар Николов...

Ангелина Петрова