Крилете на учителя
"Връщане към себе си" от Фридрих Ницше съдържа избрани мисли от посмъртния архив на философа в превод на Донка Илинова и с предговор на Жана Николова-Гълъбова (издателство "Буки", С., 2004, цена 8 лева). Книгата е осъществена с финансовата подкрепа на Goethe-Institut Inter Nationes - Bonn.
Както споделя съставителката г-жа Илинова, "В предложените на читателите избрани мисли от непубликуваното наследство на Фридрих Ницше е проследен периода от 1869 г., времето на неговата младост, до края на 1888 г., когато на 3 януари 1889 творческият гений на великия мислител претърпява тежък и болезнен срив. Подборът на включените в изданието мисли, бележки, записки, скици от посмъртния архив на Ницше, избягвайки систематичната подредба, остава верен на хронологията на живота му, чрез която се разкрива по-пълноценно преди всичко образът на човека, а после този на философа. Много често размислите звучат като лични изповеди, предизвикани от настроението на мига, в тях е спотаена голяма човешка мъка, едно дълбоко душевно терзание, станало, уви, спътник на почти целия му съзнателен живот. Именно тази страна от личността на твореца, неговото съкровено, раздвоено и изстрадано "Аз" е все още чуждо на неговите читатели и почитатели".
-----
"Не съществува човек, на когото бих разрешил да ме хвали", заявява Ницше. Но понеже подозираме нечовешкото у себе си (поне в желанието да поддържаме душата си "свежа, хладна и сурова"), нека похвалим тази безупречна книга, магнетичните й страници, които продължават да ни нараняват с обич.

М.Б.