Снаряжен с Чоран
Издателство "Кибеа" за 15 лева ни предлага книгата на Джулия Камерън "Път на твореца. Духовна пътека към по-висша съзидателност". Чрез 12-седмичната програма, описана в това ръководство за преодоляване на творчески кризи, писателката твърди, че можем да възвърнем своята съзидателност, отърсвайки се предубеждения, бариери на страх, завист, вина, зависимост... Защото "Пътят на твореца" съдържа упражнения и занимания, стимулиращи въображението и интуицията.
Разбира се, че срещу ефектните задачи, целящи да възстановим своите усещания за сигурност, идентичност, сила, пълнота, шанс, изобилие, връзка, жизненост, състрадание, самозащита, независимост и вяра, аз съм склонен необмислено да възправя даровете на собствения си творчески провал. Прочее, цитирайки именно Ем.М.Чоран: "Почти всички творби са създадени с имитирани озарения, със заучени тръпки и откраднати изстъпления. (...) Не се залавяйте за литературата, ако с объркана душа жадувате яснота. Ще оставите след себе си само понятни въздишки, жалки трохи на отказа ви да бъдете вие самият."
Сигурно не ми достига страх от безплодието и заради това не успявам да се доверя на Джулия Камерън и да произвеждам "и след изчерпване на запасите, да прибавя към изживените лъжи такива, заимствани от другите или изфабрикувани".

М.Б.