Изборът на "Култура"


Фридрих Ницше
Връщане към себе си
Превод от немски Донка Илинова
Издателство Буки
София, 2004
Цена 8 лева

Георги Фотев
Диалогична социология
Издателство Изток-Запад
София, 2004
Цена 30 лева