Алфред Шнитке


Пътникът между звездите,
Мария Костакева

Руското в музиката на един немец,
Светлана Нейчева