Дюренмат в България
На 25 ноември в Евро-българския културен център бе открита изложбата "Дюренмат в България (История на една театрална любов)", а на 27 ноември пак там се проведе и уъркшопът "Дюренмат в България".
Фактически инициативата е втора част на проекта под същото име, швейцарската част на който беше през май в Нюшател. Проектът е на Център "Дюренмат" в Нюшател и културна агенция "Арденте" в София.
На откриването беше представено и двуезичното издание "Фридрих Дюренмат". Сборник материали 2004", което е съставено и редактирано от Леа Коен-Аугсбургер и съдържа: уводни думи от Жанин Перет-Сгуалдо (ръководител на Център "Дюренмат" в Нюшател), Анда Палиева, Улрих Вебер и Леа Коен и изказване на Ицхак Финци и докладите, изнесените през май, на Улрих Вебер, Константин Илиев, Емилия Стайчева, Виолета Дечева, София Тоцева и Борис Минков.
Не зная защо инициативата беше определена като "уъркшоп", това си беше най-нормална конференция, водена от Леа Коен, посетена достатъчно прилично за съботен ден, при това на двеста метра по на изток човек можеше да чуе лично Умберто Еко. Тъй като докладите вече бяха отпечатани и раздадени, шестимата просто представиха накратко докладите си. В началото кратко изказване направи Леон Даниел, който сподели, че заниманията му с "Посещение на старата дама" (първото през 1963 - прочее, първа постановка на Дюренмат в България; второто през 2004, "театралната ми любов") се дължат на впечатлилата го тема "за преходността на истината". Сподели, че "очите му се отворили", когато прочел и "Съдията и неговият палач".
Според говорилите "Физици" е най-поставяната пиеса на Дюренмат в България. Представете си сега парадокса, че в изложбата нямаше нищо свързано с тази пиеса. Нищо! Нито афиш, плакат, програмка, снимки! Архивите ни - една друга тема, една друга рана...
Изложеното беше неочаквано интересно. То повдигаше въпроси надхвърлящи проблемите за рецепцията на Дюренмат в България, с лекота се прехвърляше в другите страни на Източна Европа (почти 15 години след първата постановка у нас излиза първата постановка по Дюренмат в ГДР!!!), разглеждаше различието и сходството в механизмите на една рецепция, в технологията и политическата й оцветеност.

Никола Вандов