Честито!

Проф. Христо Христов е тазгодишният носител на държавната награда за култура "Паисий Хилендарски", учредена през 2000. Бе избран от жури с председател проф. Александър Фол. Проф. Христов, роден през 1926 в Пловдив, е един от най-образованите люде в съвременната ни култура. Лекар, художник, режисьор в театъра, киното и телевизията, той е още преподавател, общественик, учен - т. е. представител на рядката порода енциклопедисти в България... Младолик, енергичен и талантлив, Христо Христов пресича епохи, идеологии, естетики, табута, съмнения, препятствия и успехи с някаква спокойна мъдрост.
Честито, Професоре!

К