Български пиеси на руски
Българският културно-информационен център в Москва е извършил нещо удивително ефективно. Преди двa месеца е издал над 300-страничната книга "Современная болгарская драматургия. Выпуск I". Съставител на сборника и автор на предговора е наистина неуморната Майя Праматарова. Книгата съдържа: "D.J." на Георги Господинов (превод Мария Ширяева), "Франческа" на Константин Илиев (превод Валентин Корнилев), "Скрипач на море" на Стефан Цанев (превод Елена Фалкович), "Змеиное молоко" на Теодора Димова (превод Елеонора Макарова), "Оркестр "Титаник" на Христо Бойчев (превод Майя Праматарова), "Гриб, или Оборотная сторона оборотного" на Цветан Марангозов (превод Зоя Шанова), "Фасоль" на Елин Рахнев (превод Ксения Пушкина), "Вчерашние поцелуи" на Юрий Дачев (превод Елена Фалкович) и "Тепло в ноябре" на Яна Добрева (превод Елеонора Макарова).
Спретнатото томче е изпратено като приложение към "Петербургский театральный журнал", а това значи, че го получават 800 театъра по цяла Русия. Така "Современная болгарская драматургия. Выпуск I" няма да стои захвърлена из мазетата на нашия център, а ще попадне там, където има най-големи шансове да породи постановки на български пиеси и където след време се надяваме да се озове и "Выпуск II" и т. н. Защото знаем, че Павел Васев - директорът на нашия център в Москва, знае кое е полезно на нашата култура и за какво съществуват нашите центрове в чужбина. Познаваме и Майя Праматарова - ще има сили и въображение да осигури нужното всичко това да се случи.

Никола Вандов