Книгата на Андрей Райчев и Кънчо Стойчев беше разисквана на страниците на "Култура" още като ръкопис - вж. разговора между Борис Попиванов, Георги Киряков и Марин Бодаков "Разглобяване на 'фасадната' революция", публикуван в бр.43 от 12 ноември т.г. През първата седмица от книжарското битие на "Какво се случи?" вестникът предложи и гледната точка на Искра Баева към дебатите върху Прехода/Преходите в България - вж. "Да не сакрализираме прехода", бр.45 от 26 ноември 2004.
Разказът на Андрей Райчев и Кънчо Стойчев е достатъчно интелектуално предизвикателен, за да вярваме, че коментарите върху техния труд няма да се ограничат дотук. Поне на нашите страници.

Култура