Изборът на "Култура"


Андрей Райчев
Кънчо Стойчев

Какво се случи?
Разказ за прехода в България 1989-2004


Издателство Изток-Запад
София, 2004
Цена 8 лева